Samtal

Förutom att arrangera och leda pilgrimsvandringar arbetar jag även som gestaltterapeut i mitt företag. Det innebär att jag kan ta emot enskilda personer för samtal och handledning. Min mottagning är i Höör. Jag handleder också arbetsgrupper och blir engagerad för föreläsningar, inspiration och undervisning.

Grunden i gestaltterapin är mötet och samtalet. Det är i relation med andra människor som vi blir till, och det är i de relationerna vi får våra sår. Därför är det också i relation med andra vi kan läkas. Gestaltterapeuten strävar efter jämbördighet i mötet med klienten. Vi visar oss både som yrkespersoner och medmänniskor och delar med oss av egna erfarenheter och reaktioner som kommer upp i mötet, om de är av värde för denna.

Gestalt har ingenting med teater eller skådespel att göra. Utan ordet ”gestalt” i gestaltterapi kommer från tyskan och betyder “helhet” eller “figur”. Gestaltterapi har en helhetssyn på människan. Vi är en helhet av känslor, tankar, själ och kropp.

Till min hemsida som gestaltterapeut (öppnas i nytt fönster)

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close