Om oss

Att komma på namnet på företaget var inte svårt – pilgrimsvän. I den digitaliserade världen blev det utan ’prickar’ och följaktligen ’pilgrimsvan’ – så blev svanen vår symbol. Både jag och Anders har arbetat som församlingspräster i Svenska kyrkan under många år. Vi har utbildat oss till pilgrimsledare hos Hans-Erik Lindström i Vadstena. Med mig hade jag min utbildning till gestaltterapeut för Bent Falk. Kanske var det oundvikligt att dessa båda närliggande synsätt kom att berika varandra och påverka utformningen av både pilgrimsvandringar och samtal. Tillsammans med min vän och kollega Anders har vi under ca 15 års tid pilgrimsvandrat med grupper både kortare och längre sträckor. Det koncept som vi nu erbjuder har ‘fötts’ ur de upplevelser och erfarenheter vi tillsammans har gjort. För oss är pilgrim mer än att vandra. Det är ett förhållningssätt till livet. Pilgrimsvandringen, både den fysiskt yttre och den inre rörelsen, kan spegla och bli till hjälp i det som vi har att förhålla oss till i det vardagliga livet. Därför väljer vi med omsorg vandringssträckor och de platser som ska illustrera och förstärka vandringens tankar och ämne. Bibelord och psalmer väljs utifrån kyrkoåret. Rörelsen och samtalen öppnar upp för något nytt.

Välkommen att pilgrimsvan.dra med Pilgrimsvän.erna

Gullbritt, vandringsledare och administratör

Anders, pilgrim och teologisk rådgivare

i samarbete med Sensus

Hans-Erik Lindström byggde under åren 1997–2009 upp Nordens första pilgrimscentrum i Vadstena och myntade pilgrimens sju nyckelord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande, som blivit ett tolkningsraster för nutida pilgrimer i hela Norden.

Bent Falk är präst och psykoterapeut. Han har arbetat som sjukhuspräst och har sedan 1982 en egen praktik som psykoterapeut i Hellerup, Danmark samt driver omfattande undervisnings- och föredragsverksamhet i Norden och i Tyskland. Författare till ”At være der hvor du er”, ”Kærlighedens pris” och ”I virkeligheden”.

Detta bildspel kräver JavaScript.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close